Nedenfor er vist et udsnit af projekter, hvor BMH har været rådgiver.

BMH Ingeniørdesign -og byggestyring af Privathospital

Bygherrerådgivning på Oluf Bagers Plads, Odense - Realdania

Skibhuskvarteret - Odense: Renovering og klimasikring af kælder

Engvej, Odense:

Nyt wc/bad, renovering af kælderrum, genvex anlæg til luftskifte i hele huset og diverse energiforbedringer.

Drewsensvej, Odense.

Energirenovering flyttede energimærket fra F til Cog har fjernet kulde ved massive ydervægge og ældre vinduer. Mere boligkomfort og mindre varmeregning.

Østervangen, Odense:

Under køber gennemgang blev drøftet flere ombygnings ideer og kunden købte huset. I efterfølgende byggesag blev overdækket terrasse inddraget i tilbygning som blev en del af stor pejsestue.

Ørbækvej, Ferritslev:

Diverse reparationer inden ny lejer flytter ind herunder:

1. Reparation af bindingsværk og dræn langs sokkel samt om kælder.

2. Reparation af vinduer og etablering af redningsåbninger.

3. “Slå stråtag glat” og afrense for mos samt rep. løberender.

4. Betonrenovering.

5. Repareret trægulve, slibe og behandle.

6. Energirenoverer i kælder, loftrum og
rørisolering.

I alt 21 punker.

Lav gasudgift, mere boligkomfort og nye lejere.

Bårdesøvej, Otterup:

Ny tilbygning/anneks i forbindelse med
forsikringsskade.

Projektet

...hyggelig stue midt i naturen...

Færdig arbejde 🙂 ...næsten, altanen skal lige monteres.

Næsbyvej 90, Odense:

Tilbygning på havesiden med nyt køkken,
wc/bad samt værelse på 1. sal.

Projektet

Bygherrerådgivning: 

To eksempler hvor BMH Rådgivning
ApS fulgte byggeriet fra start til slut og var
bygherrens mand i alle faser at byggeriet

Projektudvikling i Kirkendrup:

“Der var engang en gammel bondegård som blevet omringet af byen…..

Det gamle “langhus” blev byfornyet under landsbypuljen og opdelt til tre lejligheder.

Herefter blev der udviklet, solgt og bygget andelboliger omkring det gamle stuehus, hvor der tidligere var staldbygninger

…set indefra gårdrummet…

...set udefra Vimmelsbækvej...

......bondegården forvandlede sig derfor til tre ejerforeninger hvor den passer godt på beboerne, til dens dages ende"

Byfornyelse på Tolderlundsvej, Odense:

Etablering af wc/bad i nedlagt bagtrappe, nye køkkener samt etablering af ny taglejlighed med flot udsigt over Odense havn.

 ...nedlagt trappetårn ender med tagaltan fra ny taglejlighed...

Bygherrerådgivning: 

To eksempler hvor BMH Rådgivning
ApS fulgte byggeriet fra start til slut og var
bygherrens mand i alle faser at byggeriet

Byfornyelse af Godthåbsgade, Odense:

Etablering af wc/bad i nedlagt bagtrappe, nye køkkener, facaderenovering, udskiftning af tag samt etablering af ny taglejlighed i gl. tørreloft.

En lidt kedelig facade inden vi gik i gang og en af de få (måske eneste) ejendomme i Odense C der endnu ikke havde indlagt fjernvarme i 1993.

Byfornyelse på Dagmargade, Odense:

Der var lidt trangt i køkkenet så der måtte et glastårn til i en dyb “vogngrøn” farve.

Byfornyelse på Fredensgade, Odense:

En lidt håbløs opgave for ældre dame, blev løst med hjælp fra byfornyelsen og BMH Rådgivning. 

Byfornyelse på Overgade, Odense:

Uskøn facade om nedlagt slagterforretning blev ført tilbage til det oprindelige facade med sandstensudsmykninger mv.

Byfornyelse på Jagtvej, Odense:

Gl hjørneejendom hvor der tidligere var bageri var nedslidt på facader og murfuger var væk. Murfuger blev udskiftet hele vejen rundt, nyt tag og etablering af nye wc/bad m.v.

Byfornyelse på Allegade, Odense:

Gl. butiksfacade blev ombygget i stil med den øvrige facade.

Grøn toiletskyl:

Forsænket fyrrum i kælder på Godthåbsgade blev udnyttet til opsamling af regnvand som så forsyner ejendommen med toiletskyl.

Byfornyelse på Alexandragade, Odense:

Etablering af ekstra rum i glastårn på begge sider af nedlagt bagtrappetårn samt nye wc/bad og køkkener.

Byfornyelse på Vindegade, Odense:

En trafikalt udfordring ved byfornyelse på meget befærdet vej i Odense C.

Byfornyelse på Dronningensgade, Odense:

Facade -og tagrenovering samt individuel boligombygning.

Byfornyelse på Dronningensgade, Odense:

Facade -og tagrenovering samt individuel boligombygning.

Byfornyelse af Jagtvej 30, Odense:

Igen var der ikke plads til en god køkkenløsning så bagfacaden blev “skubbet” ud i haven. Derved opstod der altaner på begge sider med udgang fra køkken (midt i udgravningen stødte vi på underjordisk vandrende der også kan ses på gl. lokalhistoriske tegninger)

...færdige arbejde...

...under ombygning...

....kedelig og nedslidt facade blev noget kønnere at se på, så naboerne fik også glæde af byggesagen....

...men især lejerne blev glade... : )