• DSCF5952
  • Heste Ved Langes
  • 2016 10 24 10.20.56

Velkommen til min hjemmeside smile

Udfyld felterne under Kontaktbooking og tryk på SEND, herefter undersøger vi ejendommens BBR-Meddelelse, kontakter boligejeren på det oplyste telefonnummer eller på email og aftaler nærmere. 

Du kan også ringe til os på telefon 40529927 og få nærmere rådgivning om hvordan du kommer i gang med et hussalg og hvilke rapporter der skal udarbejdes.  

Mere info om rapporter herunder eller på www.boligejer.dk 

Tilstandsrapporter, energimærker og elrapporter:

Bygningsejeren bedes udfylde Sælgeroplysningsskemaet forud for gennemgangen, skemaet kan printes ud fra "Værktøjskassen" nederst på denne side eller vi kan sende en link som kan besvares elektronisk. Skemaet kan også udfyldes sammen med den bygningssagkyndige under gennemgangen.  

Spørgeskema til energimærket om isolering, varmeanlæg, ombygningsår mv. udfylder vi sammen under mødet. Bygningstegninger og årsopgørelse på varmeforbrug skal foreligge så vidt muligt.

Forud for huseftersynet bedes du venligst åbne op til skunkrum, loftrum, udhuse, rydde installationsskab for indbo, flytte vaskemaskiner over gulvafløb osv således, at den bygningssagkyndige kan inspicerer uhindret overalt. Bygningsdele der ikke kan inspiceres hvor der normalt er adgang, vil blive undtaget i tilstandsrapporten og kan derfor forstyrre handlen med en interesseret køber samt medføre forbehold i ejerskifteforsikringen.

Det er bygningsejerens ansvar, at ejendommens BBR-Meddelelsen er korrekt herunder at arealer og bygninger er korrekt registreret i den offentilige register. Fejl i BBR-Meddelselsen kan med fordel rettes inden der udarbejdes tilstandsrapport og energimærke.

Det er den samme konsulent der udfører både tilstandsrapport og energimærke. Eleftersynet udføres af autoriseret elinstallatør samtidig med besøget af den bygningssagkyndige/energikonsulent (med mindre andet aftales).

Du vil modtage rapporter og faktura senest 2. arbejdsdage efter besigtigelsen.

Køberrådgivning:

Ønsker du ekstra tryghed, er det en god idé med en gennemgang af ejendommens tilstand sammen med en uvildig bygningssagkyndig.

Vi rådgiver grundigt om bygningernes tilstand men ikke om huspriser, her anbefales køberne at sammenligne m2-priser for tilsvarende huse i området.

Vores køberrådgivning indeholder en grundig bygningsgennemgang sammen med køberne. Forud for gennemgangen indhenter vi tilstandsrapport  samt energimærke for, at kunne sammenligner disse med vores egen gennemgang.

Under gennemgangen gives en forklaring på fejl og mangler som fremgår af tilstandsrapporten samtidig med, at vi foretager vores egen bygningstjek. Under gennemgangen kan vi også rådgive om reparationsudgifter, ombygning, muligheder og bygningsstatik.

Under gennemgangen noteres de væsentligste punkter og senders efterfølgende til køber (notatet sendes ikke til andre). 

Sælgerrådgivning:

Forbered hussalget i god tid og gør huset salgsklar, samtidig vedligeholdes bygningen. 

Sælgerrådgivning indeholder:

  1. Energitjek hvor der peges på rentable forbedringer der med fordel kan udføres, inden energimærket udarbejdes.
  2. Bygningstjek hvor der peges på K2-K3 skader der med fordel kan udbedres, inden huset sættes til salg.
  3. BBR tjek hvor der bl.a. peges på fejl i arealer som bør rettes, inden huset sættes til salg.   

Ofte er K3 skader i en tilstandsrapport billige og simple at reparerer, men kan virke skræmmende på interesserede købere. 
 
Energimærket er efterhånden lige så vigtig for huskøberne som tilstandsrapporten er, derfor omfatter starthjælpen også et energitjek af huset.
Kan energimærket hæves én karakter eller mere, øges salgsprisen på huset og liggetiden reduceres.
 
Energirenovering er rentabel, når udgiften hertil er tjent hjem på energibesparelser, indenfor bygningsdelens levetid.  
 
Energitjekket indeholder dog kun rentable forbedringer med 0-10 års tilbagebetaling.

Energirådgivning:

Ønsker du at energirenovere, reducere energiudgifter samt hæve energimærket, er det en god idé at starte med uvildig energirådgivning. 

Vi hjælper med at finde -og planlægge de mest fordelagtige energiforbedringer, som efterfølgende kan giver det bedste energimærke.  

Som uvildige energikonsulenter er vi kun interesseret i at finde, de mest rentable energiforbedringer for vores kunder og har ingen særinteresser indenfor bestemte fagområder eller tekniske løsninger.

Rentable energiforbedringer finder vi ofte indenfor de typiske fagområder som tømrer, murer, VVS og el. Men også indenfor andre specialfag -og tekniske løsninger finder vi yderst rentable forbedringer. 

Ring og høre mere om vores program til energirenovering af alle boligtyper herunder énfamiliehuse, udlejningsejendomme, andelsboligforeninger og ejerforeninger.

Projektudvikling fra idé til aflevering

Kundeinformation:  Kontortid 8:00 - 16:00

Kontaktbooking

Ingeniør Bodolf Hansen
Søskrænten 12
5210 Odense NV
Tlf. 4052 9927
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.