BMH Bygningsdesign 

Tilstandsrapport, energimærke, el-rapport og ejerskifteforsikring:

Bygningsejeren kan forud for eftersynet udfylde Sælgeroplysningsskemaet om husets tilstand (skemaet kan printes ud fra "Værktøjskassen" på denne hjemmeside) eller vi kan sende en link som kan besvares elektronisk. Skemaet kan også udfyldes sammen med den Bygningssagkyndige under gennemgangen.  

Spørgeskema til energimærket om isolering, varmeanlæg, ombygnings år mv. udfylder vi sammen under mødet. Bygningstegninger og årsopgørelse på varmeforbrug skal foreligge så vidt muligt.

Forud for huseftersynet bedes du venligst åbne op til skunkrum, loftrum, udhuse, rydde installationsskab for indbo, flytte vaskemaskiner over gulvafløb osv således, at den Bygningssagkyndige kan inspicere uhindret overalt. Bygningsdele der ikke kan inspiceres hvor der normalt er adgang, vil blive undtaget i tilstandsrapporten og kan derfor forstyrre handlen med en interesseret køber samt medføre forbehold i ejerskifteforsikringen.

Det er bygningsejerens ansvar, at ejendommens BBR-Meddelelsen er korrekt herunder at arealer og bygninger er korrekt registreret i det offentlige register. Fejl i BBR-Meddelelsen kan med fordel rettes inden der udarbejdes tilstandsrapport og energimærke.

Det er den samme konsulent der udfører både tilstandsrapport og energimærke. Eleftersynet udføres af autoriseret elinstallatør samtidig med besøget af den bygningssagkyndige/energikonsulent (medmindre andet aftales).

Du vil modtage rapporter og faktura senest 2. arbejdsdage efter besigtigelsen. Vi indhenter gratis et tilbud på ejerskifteforsikring, hvis du anmoder om det. 

Køberrådgivning:

Ønsker du ekstra tryghed, er det en god idé med en gennemgang af ejendommens tilstand sammen med en uvildig Bygningssagkyndig.

Vi rådgiver grundigt om ejendommens tilstand sammen med køberne på en fælles bygningsgennemgang.

Forud for gennemgangen indhenter vi tilstandsrapporten og energimærket for at kunne sammenligne disse med vores egen gennemgang.

Under gennemgangen gives en forklaring på fejl og mangler som fremgår af tilstandsrapporten samtidig med, at vi foretager vores egen bygningstjek.

Ligeledes rådgiver vi om design -og ombygninger samt rentable energiforbedringer der giver mest muligt værdi.

Sælgerrådgivning:

Skal du sælge hus, så får uvildig rådgivning i god tid. 

Sælgerrådgivning indeholder:

  1. Bygningstjek hvor der peges på K2-K3 skader der med fordel kan udbedres, inden huset sættes til salg.
  2. Energitjek hvor der peges på rentable forbedringer der med fordel kan udføres, inden energimærket udarbejdes.
  3. BBR tjek hvor der bl.a. peges på fejl i arealer som bør rettes, inden huset sættes til salg.   

Ofte er K3 skader i en tilstandsrapport billige og simple at reparerer, men kan virke skræmmende på interesserede købere. K3 skader medfører også forbehold i ejerskifteforsikringen.
 
Kan energimærket hæves én karakter eller mere, øges salgsprisen på huset og liggetid reduceres.
Energitjekket indeholder rentable forbedringer med en tilbagebetalingstid på 0-10 år.

Det er bygningsejerens ansvar at BBR Meddelelsen er retvisende. Fejl i fx arealer og uregistrerede bygninger kan medføre erstatningskrav fra en køber, hvis fejlene ikke opdages inden salget. Hvis fejlene opdages i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapport og energimærke vil dette medfører forbehold i rapporterne.

Energirådgivning:

Ønsker du at energirenovere, reducere energiudgifter samt hæve energimærket, er det en god idé at starte med uvildig energirådgivning. 

Vi hjælper med at finde -og planlægge de mest fordelagtige energiforbedringer, som efterfølgende kan giver det bedste energimærke.  

Som uvildige energikonsulenter er vi kun interesseret i, at finde de mest rentable energiforbedringer for vores kunder, vi har ingen særinteresser indenfor bestemte fagområder eller tekniske løsninger.

Rentable energiforbedringer finder vi ofte indenfor de typiske fagområder som tømrer, murer, VVS og el. Men også indenfor andre specialfag -og tekniske løsninger finder vi yderst rentable forbedringer. 

Ring og høre mere om vores program til energirenovering af alle boligtyper herunder énfamiliehuse, udlejningsejendomme, andelsboligforeninger og ejerforeninger.

Projektudvikling fra idé til aflevering

Kunde information:  Kontortid 8:00 - 16:00 

 

Ingeniør Bodolf Hansen
Søskrænten 12
5210 Odense NV
Tlf. 4052 9927
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.