Accordion Content

Bygningsejeren skal besvare spørgsmål om husets tilstand på en link som vi sender forud for huseftersynet, skemaet med sælgeroplysning kan også printes ud -og besvares fra www.sik.dk under værktøjskassen på denne side eller udfyldes sammen med den Bygningssagkyndige under gennemgangen. 

Spørgeskema til energimærket om isolering, varmeanlæg, ombygnings år mv. udfylder vi sammen under mødet. 

Forud for huseftersynet bedes du venligst åbne op til skunkrum, loftrum, udhuse, rydde installationsskab for indbo, flytte vaskemaskiner over gulvafløb osv. således, at den Bygningssagkyndige kan inspicerer uhindret overalt. Bygningsdele der ikke kan inspiceres hvor der normalt er adgang, vil blive undtaget i tilstandsrapporten og kan derfor forstyrre handlen med en interesseret køber samt medføre forbehold i ejerskifteforsikringen.

Det er bygningsejerens ansvar, at ejendommens BBR-Meddelelsen er korrekt herunder at arealer og bygninger er korrekt registreret i den offentlige register. Fejl i BBR kan med fordel rettes inden der udarbejdes tilstandsrapport og energimærke.

Det er den samme konsulent der udfører både tilstandsrapport og energimærke. El eftersynet udføres af autoriseret elinstallatør samtidig med besøget af den Bygningssagkyndige/energikonsulent (med mindre andet aftales).

Du vil modtage rapporter og faktura senest 2. arbejdsdage efter besigtigelsen. Vi indhenter gratis et tilbud på ejerskifteforsikring, hvis du anmoder om det.  

Ønsker du ekstra tryghed, er det en god idé med gennemgang af ejendommens tilstand sammen vores uvildige Bygningssagkyndige som selv har udarbejdet over 3500 tilstandsrapporter og 3000 energimærker.

Formålet med vores køberrådgivning er ikke at skræmme en interesseret køber men tværtimod at skabe tryghed og komme med løsninger.

Vi rådgiver grundigt om ejendommens status -og tilstand sammen med køberne på en fælles bygningsgennemgang, efterfølgende sender vi en rapport af gennemgangen. Du kan også vælge en mundtlig gennemgang -det er lidt billiger.

Kun afvigelser -og præciseringer til tilstandsrapporten og energimærket er angivet i notatet som eftersendes efter gennemgangen, køberrådgivningen er ikke en gentagelse af tidligere rapporter.

Under gennemgangen gives en forklaring på skader som ses på stedet, forslag til reparation, hvor meget det haster og et skøn over udgiften.  

Vi rådgiver ikke om huspriser, men du kan nemt selv finde områdets m2-pris for tilsvarende boliger på Boligsiden.dk. Vi kan også henvise dig til en lokal ejendomsmægler som kan hjælpe med at byde på huset. 

Vi afslutter gennemgangen med at drøfter design -og muligheder med huset og tilbyder efterfølgende at udarbejde skitseprojekt og søge byggetilladelse. 

Skal du sælge hus, så får uvildig rådgivning i god tid.  

Sælgerrådgivning indeholder: 

  • Bygningstjek hvor der peges på skader der med fordel kan udbedres, inden huset sættes til salg. 
  • Energitjek hvor der peges på rentable forbedringer der med fordel kan udføres, inden energimærket udarbejdes. 
  • BBR tjek hvor der bl.a. peges på fejl i arealer som bør rettes, inden huset sættes til salg.    

 

Ofte er alvorlige skader i en tilstandsrapport billige og simple at reparerer, men kan virke skræmmende på interesserede købere. Alvorlige skader medfører også forbehold i ejerskifteforsikringen. 

Kan energimærket hæves én karakter eller mere, øges salgsprisen på huset og liggetid reduceres. 
Energitjekket indeholder rentable forbedringer med en tilbagebetalingstid på 0-10 år. 

Det er bygningsejerens ansvar at BBR Meddelelsen er retvisende. Fejl i fx arealer og uregistrerede bygninger kan medføre erstatningskrav fra en køber, hvis fejlene ikke opdages inden salget. Hvis fejlene opdages i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapport og energimærke vil dette medfører forbehold i rapporterne. 

Ønsker du at energirenovere, reducere energiudgifter samt hæve energimærket, er det en god idé at starte med uvildig energirådgivning.  

Vi hjælper med at finde -og planlægge de mest fordelagtige energiforbedringer, som efterfølgende kan giver det bedste energimærke.   

Som uvildige energikonsulenter er vi kun interesseret i, at finde de mest rentable energiforbedringer for vores kunder, vi har ingen særinteresser indenfor bestemte fagområder eller tekniske løsninger. 

Rentable energiforbedringer finder vi ofte indenfor de typiske fagområder som tømrer, murer, VVS og el. Men også indenfor andre specialfag -og tekniske løsninger finder vi yderst rentable forbedringer.  

Ring og høre mere om vores program til energirenovering af alle boligtyper herunder énfamiliehuse, udlejningsejendomme, andelsboligforeninger og ejerforeninger.

Udvikling af nye “selvgroede” andelsboligforeninger:
Vi udvikler ny andelsboliger fra idé til aflevering for persongrupper, som gerne vil bygge -og bo sammen. Kontakt os for nærmere information.
 
Projektering, byggetilladelse og byggestyring:

Kniber det med tid og ekspertise til tegninger, varmetabsberegning, myndighedsbehandling, indhentning af tilbud, byggestyring mv. kan du kontakte BMH Rådgivning ApS for et uforpligtende møde.

Bygherrerådgivning:

Som bygherrerådgiver er den bygningssagkyndige bygherrens tekniske ekspert under hele byggeriet. Tegninger og kontrakt granskes inde der indgås aftale med byggefirmaet, skjult konstruktioner ses og kontrolleres undervejs i byggeriet af den bygningssagkyndige og der udarbejdes afslutningsvis mangelliste inden huset overtaget. Undervejs kontrolleres aconto begæringer således, at der ikke udbetales mere end der er værdier for på grunden.

Ombygning af eksisterende hus:

Inden en ombygning besluttes og budgetteres er det vigtig, at gennemtænke evt. senere behov og byggeplaner således, at nuværende ombygning ikke forhindre senere planer. Den rigtige løsning kan også være, at skifte bolig. Ombygning kan også være når børnene er flyttet hjemmefra og huset skal forberedes til seniorlivet fx ved at indrette en del af huset til udlejning og derved får lidt økonomisk tilskud og selskab i huset.

Vedligeholdelse af eksisterende hus:

Bestil et Boligtjek hos BMH Rådgivning ApS, inden håndværkerne kontaktes, og få alt med i håndværkerpriserne fra starten inden der anmodes om tilbud. Hermed opnår man de bedste håndværkertilbud indenfor tilbuddet som også er en konkurrenceprisen. Det alt for besværligt og dyrt, at anmode om ekstraarbejder løbende under byggeriet.

Energirenovering af eksisterende hus:

Med udgangspunkt i huset energimærke, udarbejder energikonsulenten i tæt samarbejde med boligejer, en lister over de energiforbedringer der er sund fornuft i at gennemfører, under hensyn til rentabilitet samt de forskellige bygningsdeles tilstand. Herefter indhenter energikonsulenten tilbud fra to firmaet i hver fagområde og tilser håndværkerne undervejs.

På tilsvarende måde tilbydes energirenovering for store ejendomme herunder andelsboliger, ejerlejligheder, udlejningsejendomme samt blandet bolig og erhverv. 

 


Leder du efter uvildig og erfaren Bygningssagkyndig?