• Heste Ved Langes
  • 2016 10 24 10.20.56
  • DSCF5952

Kære Kunde!

Udfyld felterne under Kontaktbooking og tryk på SEND, eller anmod andre om at gøre det for dig fx ejendomsmægler/advokat/bankrådgiver eller andre/pårørende. 

Email under Boligejer og/eller Ejendommægler/advokat/bankrådgiver/andre vil modtager en svarmail.  

Når vi har modtaget en henvendelse via Kontaktbooking, undersøger vi ejendommens BBR-Meddelelse på www.Boligejer.dk og svare tilbage samme dag på det oplyste telefonnummer eller på email.  

Mere info om bolig og byggeri på www.boligejer.dk 

Tilstandsrapporter, energimærker og elrapporter:

Bygningsejeren bedes udfylde Sælgeroplysningsskemaet forud for gennemgangen, skemaet kan printes ud fra "Værktøjskassen" nederst på denne side eller vi kan sende en link som kan besvares elektronisk. Skemaet kan også udfyldes sammen med den bygningssagkyndige under gennemgangen.  

Spørgeskema til energimærket om isolering, varmeanlæg, ombygningsår mv. udfylder vi sammen under mødet. Bygningstegninger og årsopgørelse på varmeforbrug skal foreligge så vidt muligt.

Forud for huseftersynet bedes du venligst åbne op til skunkrum, loftrum, udhuse, rydde installationsskab for indbo, flytte vaskemaskiner over gulvafløb osv således, at den bygningssagkyndige kan inspicerer uhindret overalt. Bygningsdele der ikke kan inspiceres hvor der normalt er adgang, vil blive undtaget i tilstandsrapporten og kan derfor forstyrre handlen med en interesseret køber samt medføre forbehold i ejerskifteforsikringen.

Det er bygningsejerens ansvar, at ejendommens BBR-Meddelelsen er korrekt herunder at arealer og bygninger er korrekt registreret i den offentilige register. Fejl i BBR-Meddelselsen kan med fordel rettes inden der udarbejdes tilstandsrapport og energimærke.

Det er den samme konsulent der udfører både tilstandsrapport og energimærke. Eleftersynet udføres af autoriseret elinstallatør samtidig med besøget af den bygningssagkyndige/energikonsulent (med mindre andet aftales).

Du vil modtage rapporter og faktura senest 2. arbejdsdage efter besigtigelsen.

Når du modtager et energimærke på dit hus, skal vi som led i vores kvalitetssikring anmode om besvarelse af TILFREDSHED under menupunktet øverst på hjemmesiden www.hussynbooking.dk/tilfredshed 

Køberrådgivning:

Ønsker du ekstra tryghed som huskøber, er det en god idé med en grundig gennemgå af ejendommen sammen med en uvildig bygningssagkydig.

Vi indhenter tilstandsrapport og energimærke forud for gennemgangen, og gennemgår huset sammen med køberne.  

På gennemgangen gives en forklaring på fejl og mangler ved huset og der kan rådgives om ombygninger og muligheder med huset.

Under gennemgangen noteres de væsentligste punkter og senders efterfølgende til køber.

Sælgerrådgivning:

Sælgerrådgivning indeholder:

  1. Energitjek hvor der peges på rentable forbedringer der med fordel kan udføres, inden energimærket udarbejdes.
  2. Bygningstjek hvor der peges på K2-K3 skader der med fordel kan udbedres, inden huset sættes til salg.
  3. BBR tjek hvor der bl.a. peges på fejl i arealer som bør rettes, inden huset sættes til salg.   

Ofte er K3 skader i en tilstandsrapport billige og simple at reparerer, men kan virke skræmmende på interesserede købere. 
 
Energimærket er efterhånden lige så vigtig for huskøberne som tilstandsrapporten er, derfor omfatter starthjælpen også et energitjek af huset.
Kan energimærket hæves én karakter eller mere, øges salgsprisen på huset og liggetiden reduceres.
 
Energirenovering er rentabel, når udgiften hertil er tjent hjem på energibesparelser, indenfor bygningsdelens levetid.  
 
Energitjekket indeholder dog kun rentable forbedringer med 0-10 års tilbagebetaling.

Energirådgivning:

Ønsker du at reducere energiudgifterne samt hæve energimærket, så er det en god idé at starte med uvildig energirådgivning.  

Vi hjælper med at finde -og planlægge de mest fordelagtige energiforbedringer som efterfølgende, kan giver det bedste energimærke.  

Som uvildige energikonsulenter er vi kun interesseret i, at finde de mest rentable energiforbedringer for vores kunder og har ingen særinteresser indenfor bestemte fagområder eller tekniske løsninger.

Rentable energiforbedringer finde vi ofte indenfor de typiske fagområder som tømrer, murer, VVS og el samt især indenfor andre specialfag.

Ring og høre mere om vores program til energirenovering af alle boligtyper herunder énfamiliehuse, udlejningsejendomme, andelsboligforeninger og ejerforeninger.

Kundeinformation: Kontortid hverdag 8:00 - 17:00 (ingen ferie planlagt).

Kontaktbooking

Ingeniør Bodolf Hansen
Søskrænten 12
5210 Odense NV
Tlf. 4052 9927
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.